Sáng tạo việt

GAMESHOW TRUYỀN HÌNH SÁNG TẠO VIỆT

09h00 Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Phần 1. Sáng chế với cuộc sống

Phần 2. Khởi nghiệp cùng sáng chế

Phần 3. Lựa chọn thông minh

Phần 4. Phần thi đặc biệt

Số/Tuần
Số/năm
Số đã phát

Sáng tạo việt

Tổ chức thành lập quỹ “Sáng tạo Việt” phục vụ cho việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các sáng chế/ giải pháp công nghệ có tiềm năng và giá trị ứng dụng đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Sáng tạo việt

Hiện nay trên toàn thế giới có hàng triệu thông tin sáng chế không được bảo hộ tại Việt Nam hoặc đã hết thời hạn bảo hộ và có khả năng khai thác phục vụ sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng tốt, phát huy được sức sản xuất trong nhân dân, trong đó rất nhiều các sáng kiến, sáng chế, giải pháp công nghệ lại được sản sinh ra trên những hoạt động thực tiễn như: sáng chế về máy cày từ chiếc xe đạp cũ của người nông dân ở Bình Thuận, máy cắt hành tỏi của một nhà sáng tạo ở Hưng Yên, máy phát điện từ rác thải của bà con ở Hà Đông – Hà Nội.

Để phát huy những thành quả này, một yêu cầu cấp bách đặt ra là chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về ý nghĩa to lớn của các thành tựu về sáng kiến, sáng chế, giải pháp khoa học và công nghệ cho các tầng lớp nhân dân trong cả nước… trong quá trình hoạt động nghiên cứu và sản xuất để các cá nhân, tổ chức có thể mang trí tuệ của mình đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Bên cạnh đó, trước tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt về kinh tế, đặc biệt đối với hoạt động kinh tế tại Việt Nam cũng như yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới, việc phát huy sáng tạo phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống xã hội ngày càng trở nên cấp bách. Phát triển ứng dụng khoa học vào sản xuất kinh doanh nhằm giảm phụ thuộc vào tài nguyên là hướng đi bền vững, lâu dài. Để đạt được điều này, chúng ta cần thúc đẩy hơn nữa việc ứng dụng thành quả khoa học công nghệ vào cuộc sống của xã hội.

Chương trình Sáng tạo Việt được triển khai sẽ thực sự là nơi hội tụ của mọi tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đóng góp sáng kiến, sáng chế, giải pháp công nghệ, tạo ra những nguồn lực mới giúp cho phát triển kinh tế lâu dài và bền vững của đất nước.

Chương trình Sáng tạo Việt được phát động và thực hiện rộng rãi dưới hình thức một gameshow truyền hình dành cho mọi đối tượng đặc biệt là giới trẻ sẽ là động lực thúc đẩy phong trào thi sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ cho các cá nhân, tổ chức thuộc mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước, đồng thời hỗ trợ, kết nối các tác giả sáng chế/ giải pháp công nghệ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.

Thông qua đó, Chương trình góp phần huy động các nguồn lực của xã hội vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Chương trình cũng là diễn đàn giao lưu, hợp tác phát triển ứng dụng khoa học công nghệ và kinh tế giữa Việt Nam với bạn bè thế giới.

Chương trình phát động một cuộc thi về sáng chế và các giải pháp kỹ thuật, công nghệ tại Việt Nam nhằm tập hợp các công trình sáng tạo có giá trị ứng dụng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong đời sống hằng ngày, thông qua đó hỗ trợ, kết nối việc ứng dụng phát triển các công trình này vào sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Đối tượng tham gia: Tất cả các công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, học sinh, sinh viên Việt Nam:

Loại hình đối tượng tham gia: Các sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm mẫu.

Lĩnh vực: Các sáng chế/ giải pháp công nghệ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chương trình có thời lượng 45 phút, phát sóng trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Hàng năm ban tổ chức chương trình tập hợp các sáng chế, giải pháp công nghệ tiêu biểu và trao giải thưởng Sáng tạo Việt cho các tác giả của những công trình này.

Ban tổ chức thành lập quỹ “Sáng tạo Việt” phục vụ cho việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các sáng chế/ giải pháp công nghệ có tiềm năng và giá trị ứng dụng đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.