Home 3

DỰ ÁN NỔI BẬT

GIẢI PHÁP

01.

TRUYỀN THÔNG

Hợp tác với VTV xây dựng các chương trình game show trên truyền hình...

02.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền...

03.

GIÁO DỤC

Xây dựng hệ thống giáo án điện tử cho các môn học trong hệ phổ thông...

04.

PHẦN MỀM

Xây dựng hệ thống phần mềm cung cấp cho các trường, giáo viên, học sinh...

VIDEO GIỚI THIỆU  SMARTSCHOOL

PHẦN MỀM SOẠN GIÁO ÁN

Dành cho giáo viên các trường phổ thông trên cả nước

PHẦN MỀM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Dành cho giáo viên - học sinh

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG HỌC

Dành cho nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục các cấp

Danh ngôn

Muốn chọn người tài trước tiên phải chọn người có học. Phép chọn người có học thì thi cử là đầu

— Lê Thánh Tông —

Smartschool.edu.vn

We know what it takes to get the job you deserve. Join the most succesful and innovative research company.

truongthanhmedia.vn

Get in-context advice from our experts about your most pressing issues or areas of interest